Dokazani sistem kanalizacionih cijevi od PVC-U za otpadne i atmosferske vode prema DIN EN 1852

AWADUKT PVC SN4 objedinjuje prstenastu krutost sa, za moderne kanalizacione sisteme, neophodnom fleksibilnošću. Povrh svega zbog njihove ekonomičnosti su idealno rješenje za primjenu u kanalizaicionim sistemima.

Karakteristike:

  • Maksimalna temperatura otpadnih voda: trajno opterećenje 60 °C (DN 110 – DN 200) i 40 °C (DN 250 – DN 500), kratkoročno: 60 °C
  • Maksimalna brzina protoka do 8 m/s
  • Materijal za izradu posteljice prema ÖNORM EN 1610
  • Masivna punozidna konstrukcija
  • Ispitano i odobreno prema ÖNORM EN 1852
  • Štampati
  • Preporučiti dalje
    • Preporučiti dalje

Toolbox

Login na portal za kupce

REHAU u Vašoj blizini

Ponude za ...

Pronađi proizvod