RAUGEO sonda visokog pritiska

Opis

RAUGEO sonda visokog pritiska
RAUGEO sonda visokog pritiska

Geotermalna sonda za korišćenje energetskog potencijala na velikim dubinama

Korišćenjem višeg temperaturnog nivoa na većim dubinama efikasnost geotermalnog postrojenja može zantno da se unapredi. Zahtevi u odnosu na temperaturnu postojanost i postojanost na pritisak kod geosondi su znatno viši nego kod uobičajenih sondi za površinsko korišćenje toplote tla.

REHAU je zbog toga razvio prvu specijalnu geosondu visokog pritiska i do 800 m dužine koncipiranu za korišćenje geotermije na srednjim dubinama, a koja se, pored svoje temperaturne postojanosti do 95° C, u zavisnosti od izrade odlikuje svojom postojanošću na pritisak i do preko 100 bara.

Prednosti

RAUGEO sonda visokog pritiska
RAUGEO sonda visokog pritiska

Prednosti

Prednosti korišćenja energije na većim dubinama:

 • unapređivnje efikasnosti celokupnog sistema kroz povećanje kapaciteta toplotne pumpe i samim tim redukcija troškova eksploatacije
 • mogućnost redukovanja instalacionih troškova zbog manjeg broja bušotina
 • neophodan manji prostor, zbog toga naročito interesantno za korišćenje u centralnim gradskim zonama i kod objekata sa velikim toplotnim opterećenjem
 • mogućnost izostavljanja toplotne pumpe u područjima sa većim termičkim potencijalom

Prednosti geosonde visokog pritiska:

 • visoko kvalitetni materijali PE-Xa i V4A-nerđajući čelik za najviši stepen bezbednosti
 • u zavisnosti od izrade postojanost na pritisak i do prko 100 bara
 • temperaturna postojanost do +95 °C
 • postojanost na koroziju zbog primene V4A-nerđajućeg čelika

Mogućnosti primene

RAUGEO sonda visokog pritiska
RAUGEO sonda visokog pritiska

Mogućnosti primene

 • Visoko efikasno grejanje u kombinaciji sa toplotnom pumpom
 • Korišćenje toplote tla za velike objekte na malom prostoru, npr. u centralnim gradskim zonama
 • Mogućnost izostavljanja toplotne pumpe u područjima sa većim termičkim potencijalom
 • Visoko efikasno otapanje leda na spoljašnjim površinama, npr. zagrevanje mostova i rampi
 • Akumulacija toplote u tlu
 • Optimalna za primenu u kombinaciji sa površinskim grejanjem ili temperiranjem betonskog jezgra

Program isporuke

RAUGEO sonda visokog pritiska
RAUGEO sonda visokog pritiska

Program isporuke

RAUGEO sonda visokog pritiska je raspoloživa u dve izrade: koaksijalna-sonda ili dupla-U-sonda. Horizontalni priključak izvodi se putem PE-Xa vodova postojanih na visoku temperaturu, kao i putem visoko temperaturnog razdelnika.

Download