Objekteve referente RELAZZO

RELAZZO
RELAZZO
RELAZZO
RELAZZO
RELAZZO

Qoftë modern dhe elegant ose klasik elegant - RELAZZO i jep çdo tarrace një fytyrë individuale. Falë paletës së pasur me ngjyra dhe dekore të dërrasave për tarraca WPC, një sipërfaqeje optikisht dhe haptikisht atraktive të dërrasave e kombinuar me variantet e shumta të shtrimit keni pothuajse mundësi të pakufizuara të dizajnimit, që çdo tarracë me mjeshtri ta vëni në skenë.

Lejoni që të frymëzoheni nga një ekstrakt i objekteve tona referente RELAZZO.

Printo