Planifikues i tarracës

RELAZZO

Planifikues i tarracës RELAZZO: Tarraca Juaj lehtësisht e planifikuar si një lojë

E planifikoni tarracën tuaj krejtësisht personale ku do të ndjehesh mirë? Me planifikuesin e tarracës RELAZZO projektimi i tarracës suaj është një lojë fëmijësh. Konfiguratori ynë online ju përkrah gjatë planifikimit të hollësishëm dhe llogaritjeve të sasive të materialit tuaj të nevojshëm. Për këtë shfrytëzoni të dy konfiguratorët tanë RELAZZO.


Planifikoni tarracën tuaj me Foto-dizajnuesin


Planifikoni tarracën tuaj me Foto-dizajnuesin 

Me Foto-dizajnuesin RELAZZO mund të përcaktoni formën e përshtatshme, ngjyrën si dhe drejtimin e shtrimit të tarracës suaj. Ngarkoni thjeshtë një foto të ngastrës Suaj. Udhëzime, si duhet ta bëni foton, gjeni drejtpërdrejtë në Foto-dizajnuesin RELAZZO. Kështu, tarracën tuaj WPC mundeni paraprakisht ta projektoni krejtësisht sipas ideve tuaja. 

Projektoni tarracën tuaj

Planifikuesi i tarracës: Planifikuesi i materialit të nevojshëm RELAZZOPërcaktoni Materialin tuaj të nevojshëm optimal për tarracë 

Planifikuesi i materialit ë nevojshëm për tarracë ju ndihmon hap pas hapi gjatë planifikimit dhe llogaritjes së materialit ë nevojshëm optimal për tarracën tuaj RELAZZO. Nga profile i tarracës përmes ngjyrës dhe sipërfaqes e deri tek bordurat përfundimtare dhe mbulesat e fugave përcaktoni nevojat tuaja personale.

Llogaritni materialin tuaj të nevojshëm
 

Kërkimi i shitësve RELAZZO

KËRKIMI I SHITËSVE RELAZZO

Këtu e gjeni shitësin profesional të dërrasave për terraca RELAZZO në afërsinë Tuaj.
Dërrasa për tarracë RELAZZO

Dërrasa për tarracë RELAZZO

Mësoni, pse RELAZZO dërrasat e jashtme janë për kërkesa të larta.
RELAZZO Spezialreiniger

Aksesorë

Komplet special për pastrim RELAZZO
RELAZZO

Kështu mund të duket tarraca Juaj

RELAZZO i jep çdo tarrace një fytyrë individuale.

Printo