Komoditet i lehtë për kujdesje

REHAU Fenster sind mit einer besonderen Oberfläche ausgestattet. Damit gehört lästiges Putzen der Vergangenheit an.

Përfitoni përmes trajtimit të lehtë për kujdes. 

Meqenëse askush nuk dëshiron të kalojë shumë kohë duke pastruar dhe mirëmbajtur dritaret, dritaret tona ju ofrojnë një komoditet të veçantë, pasi që:  dritaret tuaja janë të ekspozuara kërkesave tuaja të larta. Në kushte klimaterike me shi, borë, papastërti ose pluhur por gjithashtu edhe hapje dhe mbyllje të rregullt të dritareve dhe dyerve.

Dritaret REHAU janë të pajisura me një sipërfaqe të veçantë. Pastrimi i mërzitshëm e i kushtueshëm i dritareve i përket së kaluarës. Prej sot pastroni me ujë pa u munduar. Kështu mbetet më tepër kohë për aktivitete tjera.

  • Dëshironi të keni dritare të lehta për kujdes?

    Kornizat tona të dritareve karakterizohen me një sipërfaqe të veçantë. Ajo i jep dritareve tuaja një shkëlqim të çmuar dhe është jashtëzakonisht e lëmuar. Kështu papastërtitë dhe pluhuri kanë vetëm pak mundësi për të atakuar këtë sipërfaqe. 

  • Nuk keni kohë për mirëmbajtje?

    Nuk duhet ta humbni kohën as me lyerje të mërzitshme as me shumë shpenzime. Mjafton që pjesët e lëvizshme njëherë në vit t’i mirëmbani me një pikë vaj amvisërie dhe mbylljet me silikon.

Durch grobere Strukturen kann sich Schmutz leichter in den Vertiefungen festsetzen

Bei REHAU Fenstern kann sich Schmutz schlecht halten.

Nëpër strukturat e ta, në thellime, lehtë mund të shtresohet papastërti 

Teknologjia HDF (High-Definition-Finishing) arrin sipërfaqe mjaft të lëmuara, mbi të cilat vështirë mund të ndalen papastërtitë. 

Neues Dokument

Pastrues i dritareve plastike REHAU, 500 ml

Për një pastrim profesional dhe të butë të dritareve tuaja përdorni pastruesin origjinal për kujdes REHAU –për ruajtjen e vlerës së dritareve tuaja! Pastruesi është I butë për duart dhe ph-neutral – pra gjithashtu një Plus për mjedisin. 

Lëndët agresive për kujdes dhe lustrim që përmbajnë lëndë tretëse, pastruesit me efekt tretës ose qumështi pastrues me fërkim e dëmtojnë jo vetëm shëndetin tuaj por lënë prapa gërvishtje ose shenja të pahijshme. 

Falë pastruesit të dritareve REHAU bie poshtë pastrimi që humb kohë dhe është i mërzitshëm!

Porositni drejtpërdrejtë në Amazon


Kështu do të zgjatni kënaqësinë për dritaret tuaja.

Sipërmarrja juaj e specializuar për dritare në afërsinë tuaj ju këshillon hollësisht

Dritaret tona munden më shumë.

Ato nuk qëndrojnë vetëm për kursim të shkëlqyeshëm të energjisë, por edhe për:

Çfarë kërkesash keni për dritaret tuaja? Në spektrin tanë të gjerë të produkteve mund të gjeni saktë sistemin e duhur për shtëpinë tuaj:

Mit SYNEGO Fenstern ​Energie sparen dank hoher Wärmeeffizienz

Dritare SYNEGO

Komoditeti fillon me nxehtësinë.

GENEO

Dritare për banim perfekt.

GENEO INOVENT

Thjeshtë të jetosh shëndetshëm

Dritare Brillant-Design MD

Varianta e vulosjes së mesme e sistemit Brillant-Design
Kërkimi i shitësve

Në afërsinë Tuaj

Këtu mund t’i gjeni shpejtë partnerët e autorizuar të cilët mund ti kontaktoni drejtpërdrejtë.
Neuer Inhalt

GENEO & SYNEGO Montagevideo

Është i shpejtë, i sigurt dhe i rëndomtë. 
Printo