Mbrojtje e zgjuar nga hajdutët

Mbrojtje e zgjuar për dritaret dhe dyert nga hajdutët. Së shpejti është edhe sezona e lartë e hajdutëve. Smart Guard REHAU duhet t’i mësoj ata të kenë frikë tani e tutje. Paralajmërimi akustik dhe sinjalet e dritës fillimisht krijojnë vëmendje kur një person i afrohet dritares.

Nëse dikush përpiqet të hap dritaren me force, kjo pranohet, për shembull, duke mbyllur grilat ose duke nxitur një sirenë alarmi – në varësi se si është vendosur REHAU Smart Guard.

Sidoqoftë, nuk është vetëm produkti që është i veçantë, por edhe procesi i krijimit të tij. Sistemi i zgjuar është rezulat i një bashkupnimi midis divizonit të Windows Solution dhe UNLIMITED X si dhe dixhitalizimit të platformës.

Në fund të 2016, fusha e dritareve mirrej me pyetjen se si do të duket dritarja e së ardhmes dhe cfarë funksionesh mund të ketë.

Së bashku me përfaqësuesit e „smartREHAU“ – ekipi nga i cili doli më vonë Lab UNLIMITED X – u zhvillua ideja për mbrojtje të zgjuar nga hajdutët. Ishte lindja e REHAU Smart Guard të ditës së sotme, që ishte gjithashtu projekti i parë i përfaqësuar nga UNLIMITED X.

Një ekip ndërdisiplinor zhvilloi idenë së bashku. Michael Lehmann, arkitekt i inovacionit në UNLIMITED X, shpjegon:

„Detyra jonë ishte të kuptonim tregun, t’a bëjmë shpejt idenë të prekshme përmes një prototipi dhe të zhvillojmë një koncept gjithpërfshirës të modelit dhe biznesit të produktit. “

U morën përshtypjet e klientëve, tregu u kontrollua për potencial, idetë dhe shifrat e realizuara dhe u zhvillua një plan biznesi. Divizoni i WS ishte përgjegjës për zbatimin teknik dhe fillimin e tregut në vjeshtën e këtij viti me njohuri të thelluara. Bashkëpunimi me departamentin e blerjeve dhe platformën e dixhitalizimit, ekpertët në teknologjinë dixhitale, ishte një factor kryesor i suksesit në të gjithë projektin.

Smart Guard


Engineering progress

Enhancing lives