Kompanitë

Si një markë premium për zgjidhje me bazë polimer, REHAU është një lider ndërkombëtar në sektorët e ndërtimit, automobilave dhe industrisë. Ne gjenerojmë rritje të vazhdueshme vetë - me forcë inovative dhe kompetencë në teknologjinë sipërfaqësore, si dhe materiale dhe zhvillim të sistemit. Rreth 20,000 punonjës në 170 vende në të gjithë botën janë angazhuar për suksesin e kompanisë sonë të pavarur në pronësi të familjes.

Engineering progress

Enhancing lives