Sistem rolo ormara

Opis

RAUVOLET acoustic-line – apsorpcija zvuka na frontovima namještaja

RAUVOLET acoustic-line potpuno je novi, akustično djelotvoran sistem roloa za ormare za primjenu u kancelarijskim i radnim prostorima.
Zvučnoapsorbirajući profil RAUVOLET acoustic-line pretvara namještaj u površinski apsorber. Patentirani proizvod odlikuje specifična geometrija profila sa perforacijom po cijeloj površini koji u svojim komorama sadrži fiber-materijal za apsorpciju zvuka.
Profil nalazi svoju primjenu kod ormara, vitrina, paravana ili kao dekorativan element na zidovima. Profil apsorbuje i do 80% nastalog zvuka pretvarajući prostor za odlaganje u akustično i visokokvalitetno dizajnersko rješenje.

Fleksibilno pozicioniranje aktustičnog namještaja u blizini svakog uposlenika omogućava kako zaštitu od dolazeće buke iz okruženja, tako i širenje sopstvenog zvuka u neposredno okruženje.

Prednosti

Prednosti

  • veoma efikasan široki površinski apsorber
  • akustično dejstvo i visoko kvalitetan dizajn u kombinaciji sa prostorom za odlaganje
  • apsorpcija i zaštita od zvuka u neposrednom okruženju zaposlenih
  • fleksiblna primjena
  • eliminiranje funkcionalnih površina namještaja
  • mogućnosti individualnog uređivanja
  • gotovo konfekcijonirani kompletni sistemi izrađeni od ekološki neutralnog materijala PP

Tehnički podaci

Tehnički podaci

RAUVOLET acoustic-line je izuzetan sistem za apsorpciju zvuka putem namještaja. Široki površinski apsorber odlikuje se dobrim svojstvima apsorpcije na području niske i visoke frekvencije. Redukcija opterećenja bukom u radnom prostoru na cjelokupnom području gdje se odvija komunikacija.

Patentirani proizvod izrađen od polipropilena sa specijalnom geometrijom profila i perforacijom po cijeloj površini, sadrži u komorama profila fiber-materijal za apsorpciju zvuka.

Sa novom varijantom proizvoda RAUVOLET acoustic-line 12mm sistem sa svojim stepenom apsorpcije zvuka αw = 0,8 kvalifikuje se za klasu apsorpcije zvuka B "visok stepen apsorpcije".

Varijanta proizvoda RAUVOLET acoustic-line 8mm postiže sa svojim stepenom apsorpcije zvuka αw = 0,75 pozicioniranje u klasu apsorpcije C.

Dizajn

Dizajn

Zbog mogućnosti štampe na cijeloj površini profila RAUVOLET acoustic-line otvaraju se perspektive prostornog uređenja.
Na profilima za rolo ormare možete štampati bilo šta: logo, fotografije itd.!

Nagrade

Nagrade

Proizvod RAUVOLET acoustic-line osvojio je različite nagrade, čime se potvrđuje naša kompetentnost u dizajnu i inovaciji.

interzum award
Design Plus Award
reddot design award

Download

Download