RAUKANTEX floor

Opis

Fleksibilno uređenje radnog prostora

Fleksibilnost pri uređenju radnog prostora je od sve većeg značaja. Neophodna je integracija kablovskih vodova za napajanje energijom i prenos podataka za moderna komunikaciona sredstva. Dvostruki podni sistemi ovde nude prostor za brzu i varijabilnu instalaciju kablova.

REHAU svojom kant trakom RAUKANTEX floor ispunjava sve zahtjeve u odnosu na trake za primjenu kod sistemskih podnih ploča odnosno, sve zahtjeve u odnosu na trake kod sistemskih podova. Kant traka obezbijeđuje prigušen zvuk škripanja, teško je zapaljiva i povrh svega je povećana njena krtost.

Prednosti

Prednosti

  • Prigušen zvuka škripanja
  • Teško zapaljivo
  • Provodljivost (104 / 105)
  • Povećana krtost (posebna receptura specijalno za ploče od mineralnih materijala (anhidrid)). Traka se prilikom obrade ploče ne skida