Sistem vođica CLASSIC

Opis

Upušteni sistem

 • Klasična tehnika vođica
 • Upuštena šina
 • Po izboru kretanje ka bočnoj stranici ili u leđa

Sistemske komponente

Sistemske komponente

Kretanje ka bočnim stranicama:

 • Puž 2-, 4-, 5-kanalni
 • Šina vođica
 • Srednji štoper

Kretanje u leđa:

 • 90°-puž
 • Šina vođica
 • Srednji štoper

Pribor

Pribor

 • Rukohvat lajsna
 • Klizač rukohvat lajsne
 • Pokrivna maska