Prednosti tokom zime

  • Izuzetno efikasno predzagrijavanje spoljašnjeg zraka putem L-EWT-a i uređaja za rekuperaciju toplote 
  • Sprječavanje zaleđivanja ventilacionog uređaja bez dodatnih troškova eksploatacije
  • Nepotrebna funkcija otapanja u ventilacionom uređaju čime je omogućen rad tokom cijele godine
  • Nezavisnost od fosilnih goriva zbog korištenja obnovljivih izvora energije 
  • Čist vazduh i tokom „perioda prehlada“ i opće rasprostranjenosti virusa gripa