Temperiranje betonskog jezgra

Ugodna i ekološka varijanta za temperiranje objekata

Sve veća potreba za komforom postavlja sve više zahtjeve u odnosu na savremenu i inovativnu tehniku unutrašnjih instalacija. Savremeni sistem hlađenja i grijanja koji može da odgovori ovim visokim zahtjevima je sistem temperiranja betonskog jezgra (BKT).
Princip temperiranja betonskog jezgra koristi svojstvo građevinske mase da zadržava temperaturu. Temperatura masivnih betonskih dijelova održava se strujanjem vode kroz cijevi koje služe za hlađenje odnosno grijanje. Stvara se „beskonačna“ akumulacija. Naglasak je kod temperiranja betonskog jezgra na ekonomičnosti i to je aktuelna tema na području tehnike klimatizacije
- Niski investicioni troškovi i troškovi eksploatacije.
- "Blago hlađenje" bez pojave strujanja vazduha u obliku propuha.
- Smanjena izmjena vazduha u kombinaciji sa vazdušnim sistemima.
- Bez sindroma „Sick-Building-a“.
- Primena alternativnih sistema za proizvodnju rashladne i grijne vode.
- Nizak nivo temperature vode u razvodu, energetski povoljan.

Prednosti sistema:
- robusna, dugovječna RAUTHERM S-cevi, PE-Xa, 17 x 2,0 mm ili 20 x 2,0 mm
- bez korištenja O-prstena, trajno nepropusna tehnika spajanja
- mogućnost primjene pokretne navlake u betonu, bez potrebe za revizionim otvorom
- brza i jednostavna montaža zbog industrijskih prefabrikovanih modula
- obezbijeđen razmak pri polaganju zbog prefabrikovanja
- varijabilne dimenzije modula u standardnim i vanstardnim geometrijama za individualno uređenje objekta
- polaganje jednostrukih i duplih meandera za ravnomjernu raspodjelu površinske temperature
- na zahtjev se mogu isporučiti i individualne dužine instalacionih priključaka za povezivanje na razdjelnike grijnih krugova
- podrška pri projektovanju, izradi tendera, kao i posredovanju sa specijalizovanim firmama