Tacker sistem

Opis

Tacker sistem – fleksibilan za stanogradnju

REHAU Tacker sistem je fleksibilan sistem za polaganje cijevi prema zahtjevima stanogradnje. Specijalan oblik Tacker-igle obezbijeđuje čvrsto fiksiranje cijevi na visoko kvalitetnim Tacker-pločama.Tacker-uređaj koji je prilagođen uslovima na gradilištu omogućava brzo i jednostavno polaganje cijevi.

Svojstva:

 • sistem za mokri postupak polaganja na pod
 • pogodan za grijanje / hlađenje
 • za primjenu u stambenim i drugim objektima sa površinskim opterećenjem od 10 kN/m² u zavisnosti od izabrane Tacker-ploče
 • izolacija od polistirola kontrolisanog kvaliteta prema DIN EN 13163 uz ispunjenje normativnih vrijednosti za toplotnu i zvučnu izolaciju prema DIN EN 1264
 • nanijeta otporna folija sa štampanim rasterom polaganja od 5 cm i više, koja štiti izolaciju od vlage i vode pri polaganju estriha prema DIN 18560 i DIN EN 1264
 • RAUTAC-Tacker-igla za dimenzije cijevi 14 - 17 mm
 • Tacker-igla za dimenziju cevi 20 mm
 • sve REHAU Tacker-igle mogu se obrade sa jednim alatom, Tacker-uređajem multi
 • odgovarajuće za slijedeće cijevi i pripadajući program fazonskih komada:

  - RAUTHERM S 14 x 1,5; 17 x 2,0 i 20 x 2,0
  - RAUTITAN flex 16 x 2,2 i 20 x 2,8
  - RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 i 20 x 2,9

 • za jednostavno i sigurno fiksiranje REHAU cijevi na neobrađeni pod
 • DIN CERTCO certifikat

Prednosti

Prednosti

Pregled prednosti sistema:

 • sa kombinovanom toplotnom i zvučnom izolacijom realizacija svih zahtjeva u odnosu na izolaciju prema ENEV -> bez dodatnih radnih postupaka za polaganje izolacije
 • nanijeta otporna folija štiti izolaciju od vlage i vode pri polaganju estriha -> bez dodatnih radnih postupaka za polaganje pokrivne folije
 • folija sa štampanim rasterom polaganja omogućava poštivanje standardizovanih razmaka polaganja -> visok nivo kvaliteta polaganja i sigurnosti
 • izrada sa izolacijom na koturu omogućava brzo polaganje na velikim površinama
 • sklopiva ploča je posebno pogodna za manje prostorije nepravilnog oblika -> velika fleksibilnost pri polaganju
 • jednostavno za upotrebu

Varijante

Varijante

Tacker-ploče su raspoložive u slijedećim varijantama:

 • Tacker-ploča 20-2 mm izolacija na koturu (R-vrijednost: 0,50)
 • Tacker-ploča 30-2 mm izolacija na koturu (R-vrijednost: 0,75)
 • Tacker-ploča 30-2 mm sklopiva ploča (R-vrijednost: 0,75)
 • Tacker-ploča 50-2 mm sklopiva ploča (R-vrijednost: 1,25)
 • Tacker-ploča 70-2 mm sklopiva ploča (R-vrijednost: 2,00)

Program isporuke

Program isporuke

Kompletan sistem Tacker-ploča dopunjuju slijedeće sistemske komponente:

 • Tacker-uređaj multi
 • RAUTAC Tacker-igla
 • Tacker-igla
 • ivična izolaciona traka
 • profil za dilatacione fuge
 • lijepljiva traka
 • uređaj za odmotavanje lijepljive trake