Grijanje skretnica & grijanje željezničkih perona

Opis

Grijanje skretnica - saobraćajna bezbijednost putnika i planski red vožnje za željeznicu

Sistem primjenjuje toplotni izvor koji nema emisiju CO2 u kombinaciji sa toplotnom pumpom, u svrhu zaštite od zaleđivanja i zadržavanja snježnog pokrivača na skretnicama i željezničkim peronima. Regulaciona tehnika se prilagođava odgovarajućim potrebama i pravilnicima, a njeno upravljanje omogućeno je preko individualno razvijenog programskog paketa.

REHAU na području grejanja skretnica sarađuje sa kompanijom TripleS GmbH, tako da su Vam prilkom rješavanja Vašeg zadatka na raspolaganju dva kompetentna partnera.

Prednosti

Prednosti

 • Bez ometanja reda vožnje tokom zime
 • Smanjenje rizika od nezgoda na željezničkim peronima
 • Redukcija troškova eksploatacije
 • Znatna CO2-redukcija
 • Bez korištenja soli odnosno, znatno redukovana upotreba
 • Bez troškova za radnu snagu za posipanje soli i čišćenje snijega
 • Eliminacija opterećenja životne okoline i oštećenja uslijed korištenja soli

Sistemske komponente

Sistemske komponente

 • Izmjenjivač toplote na šinama
 • Kolektorska cijev
 • Geotermalni toplotni izvor odnosno, akumulacija toplote
 • Toplotna pumpa sa automatikom

Reference

Reference

Njemačka, Deutsche Bahn AG:

ALLGÄU
5 postrojenja za grijanje sistema sa 15 skretnica: toplotni izvor su podzemne vode na željezničkim stanicama Langenwang, Fischen i Altstätten

BOBENHEIM
1 postrojenje za grijanje sistema sa 3 skretnice

HOLZMINDEN
1 postrojenje za grijanje sistema sa 2 skretnice