Sistemi odvodnje & drenaže

Sistemi odvodnjavanja & drenaže

Drenažom se obuhvataju sve mjere koje omogućavaju ili olakšavaju oticanje vode. REHAU Vam nudi pored drenažnih cijevi RAUDREN G od PVC i drenažni šaht PP DN 315 kompletan sistem za odvodnjavanje zemljišta za izgradnju porodičnih kuća, stambenih zgrada i industrijskih objekata. Pored toga Vam u REHAU programu drenaže stoje na raspolaganju i rješenja za drenažu sportskih terena i parking prostora, puteva kao i za primjenu u poljoprivredi.