Kompletan sistem za drenažu građevinskog zemljišta

Opis

RAUDREN G kompletan sistem
RAUDREN G kompletan sistem

Odvodnja građevinskog zemljišta, kompletan sistem za drenažu zemljišta prema DIN 4095.

Hidrometrijske vode, koje ne pritiskaju, izazvane padavinama ili podzemnim vodama, mogu se kroz prostorni drenažni sloj na građevinskim zidovima spriječiti. Pri tome je važno da se zaštite svi utemeljeni građevinski dijelovi od vode. Hidrometrijske vode se moraju držati što dalje od zida i pomoću drenažnog sistema sigurno odvoditi.

RAUDREN drenaža građevinskog zemljšta REHAU ispunjava sve funkcionalne zahtjeve DIN 4095:

 • Sigurno odvajanje građevine od vlažnog zemljišta
 • TERRAM drenažna podloga i drenažni sloj kao zaštitni sloj za zaptivanje građevine
 • Odvođenje podzemne vode preko RAUDREN šipkaste drenažne cijevi koja je položena u drenažnom sloju
 • Mogučnost kontrole i plavljenja preko RAUDREN drenažnog šahta
 • TERRAM geotekstil filter za zaštitu drenažnog sloja od unošenja finih dijelova

Prednosti

RAUDREN G kompletan sistem
RAUDREN G kompletan sistem

Prednosti

 • Kompletan sistem prema DIN 4095

 • Šipkaste drenažne cijevi kratkih ugradnih dužina

 • Robusni revizioni šaht DN 315

 • Drenažna podloga za veoma efikasno oticanje

Program isporuke

RAUDREN G kompletan sistem
RAUDREN G kompletan sistem

Program isporuke

Sistemske komponente:

 • RAUDREN drenažni šaht PP DN 315
 • RAUDREN G šipkasta drenažna cijev
 • Adapter/redukcije
 • Drenažna podloga TERRAM 1B1
 • Geotekstil TERRAM - Minipack 900