RAUPLEN PE drenažna ciev

Opis

Opis

RAUPLEN PE kompozitne cijevi sa profilisanim spoljnim i glatkim unutrašnjim zidom su posebno koncipirane za primjenu u niskogradnji, izgradnji saobraćajnica i inžinjerstvu. Prema DIN 4262-1, tip R2, ova cijev je svrstana u klasu SD. RAUPLEN se može isporučiti kao djelimično drenažana, višenamjenska, potpuno drenažna i transportna cijev.

Standardne dimenzije: DN 100, 160, 200, 250, 315, 355

Karakteristike:

 • Standardne dimenzije: DN 100, 160, 200, 250, 315, 355
 • Oblik profila tip R2 , kompozitna konstrukcija (profilisani spoljašnji zid, glatki unutrašnji zid)
 • Prstenasta krutost prema EN ISO 9969 4 kN/m² (DIN 16961 red cijevi 5)
 • Standardna širina perforacije 1,4 mm, poprečno perforirano sa talasastim udubljenjem
 • Površina prodiranja vode > 50 cm²/m
 • Djelimično drenažna cijev LP (perforacija preko ca 220°)
 • Više namijenska cijev MP (perforacija preko ca 116°, vodozaptivnost zbog spajanja mufom sa zaptivnim prstenom)
 • Potpuno drenažna cijev UP (perforacija preko cjelokupnog presjeka cijevi)
 • Transportna cijev UP (neperforirana, vodozaptivna sa zaptivnim prstenom za transport procijednih voda)

Prednosti

Prednosti

RAUPLEN drenažne cijevi od PE nude slijedeće prednosti:

 • Lako rukovanje i ugradnja

 • Jednostavno spajanje cijevi – dužina 6 m sa mufom

 • Kompletan program fazonskih komada

 • Materijal PE-HD, ekološki i otporan na lom

 • Sigurnost pri polaganju zahvaljujući plavoj oznaci tjemena

 • Opterećenja do SLW 60 prema DIN 1072 kod stručne ugradnje

 • Mogućnost statičkog proračuna prema ATV-DVWK-A 127

Program isporuke

Program isporuke

 • Djelimično drenažna, potpuno drenažna i transportna cijev DN 100 i 160
 • Djelimično drenažna, višenamjenska, potpuno drenažna i transportna cijev DN 200, 250, 315, 355
 • Program fazonskih komada
 • Univerzalni šaht DN 400 - vidite i proizvod “Univerzalna šahta DN 400”
 • RAUDRECO revizioni šaht DN 625 - pogledajte uz to i proizvod “RAURECO Recycling revizioni šaht DN 625”
 • Drenažni šaht DN 315 od PP