AWADUKT Thermo za stanogradnju i poslovne objekte

Opis

Opis

Kako u industrijskim, tako i u poslovnim objektima se sve češće traži ekonomsko opravdano rješenje za toplotna opterećenja. Međutim primjena konvencionalnih rashladnih uređaja je najčešće povezana sa visokim pogonskim troškovima. Kroz primjenu izmjenjivača toplote vazduh-zemlja (L-EWT) kod najvećeg broja važdušnih sistema se može potreba za konvencionalnim rashladnim agregatima redukovati ili čak u potpunosti izbjeći. Ovo dovodi do uštede kod pogonskih troškova i do znatne redukcije CO2-emisije. Pravovremeno planiranje LEWT-postrojenja u konceptu vazdušnih sistema predstavlja značajan preduslov za efikasnu realizaciju kompletnog sistema.

Za projektovanje kapaciteta izmjenjivača toplote vazduh-zemlja odlučujući su slijedeći parametri:

 • protok vazduha
 • dubina polaganja
 • materijal cijevi
 • karakteristične vrijednosti zemljišta
 • lokalni klimatski uslovi

REHAU centar za projektovanje pružiće Vam tehničku podršku prilikom projektovanja Vašeg objekta

Program isporuke

REHAU kao dobavljač sistemskih rješenja sve komponente nudi na jednom mjestu:

 • usisne jedinice i filterske komponente (do DN630)
 • usisne jedinice do DN1200
 • antimikropski sistem cijevi do DN500
 • L-EWT cijev DN630
 • L-EWT cijev velikih dimenzija DN700-1200
 • fazonske komade u svim dimenzijama
 • prefabrikovane razdjelne cijevi od DN315 do DN1000
 • sistemi šahtova i rješenja za odvođenje kondenzata
 • zidne zaptivne flanše za sve dimenzije