Temperiranje asfaltnih površina

Opis

Za ugradnju u asfalt

REHAU je sa RAUWAY stabil razvio u svakom pogledu optimalan sistem cijevi za ovu primjenu. RAUWAY stabil je cijev za grijanje asfaltne površine, koja je sa odnosom prečnik/debljina zida od 11:1, pored pogodnosti za ugradnju u asfalt istovremeno garantuje minimalan pad pritiska i visok stepen prenosa toplote.

Prednosti

Prednosti

  • Postojanost na visoke temperature do 250 °C
  • Optimizovani prenos toplote u asfaltnu površinu
  • Visoka prstenasta krutost
  • Čvrsta veza sa asfaltom

Mogućnosti primjene

Sistemske komponente

Sistemske komponente

  • RAUWAY stabil PE-Xa cijev
  • Tehnika spajanja i pričvršćenja
  • Izvor toplotne energije, npr.: geotermija ili daljinsko grijanje
  • Cirkulaciona pumpa za cirkulaciju fluida