RAUPIANO PLUS

Opis

Opis

RAUPIANO PLUS ispunjava najviše zahtjeve u odnosu na zvučnu izolaciju prema VDI 4100 i u najvećoj mjeri spriječava prenos buke uslijed proticanja vode. Sa nivoom buke ispod 20 dB(A) sistem već danas ispunjava zahtjeve sutrašnjice.

 • Tri funktionalna sloja obezbijeđuju sigurno odvođenje vode, apsorpciju zvuka i polaganje cijevi čak i kod temperature od -10 °C
 • Hidraulički optimizovani fazonski komadi obezbijeđuju optimalan protok i smanjenje buke uslijed proticanja vode
 • Specijalna, patentirana tehnika pričvršćivanja djelotvorno smanjuje prenos buke uslijed vibracija
 • Koljena ojačanih zidova obezbijeđuju neophodnu masu za redukciju buke tamo gde je ona najvažnija

Ekonomičnost

 • Tehnika spajanja sa prefabrikovanim mufom i odgovarajuće dužine doprinose uštedi vremena za polaganje: 30 % uštede vremena u odnosu na polaganje uobičajenih SML-gusanih cijevi
 • Isti način projektovanja kao kod poznatih HT-sistema zbog idetničnih protočnih kapaciteta
 • Mogućnost prelaza na HT- i KG-sisteme bez prelaznog komada
 • Efikasno i odobreno rješenje za protivpožarnu zaštitu

Kompletan sistem - od porodične kuće do velikih objekata

 • mogućnost polaganja i u uslovima niske temperature do -10 °C bez opasnosti od loma
 • širok asortiman od DN 40 do DN 200
 • postojanost na vodu visoke temperature, otpornost na hemikalije i koroziju
 • mogućnost primjene kod sistema centralnog usisavanja, uklj. mnoštvo dopunskih artikala

Prednosti

Kućna kanalizacija sa RAUPIANO PLUS sistemom

RAUPIANO PLUS cijevi sa inovativnom, troslojnom konstrukcijom zida:

 • unutrašnji sloj od PP-a izuzetne glatkoće i otporan na habanje
 • srednji sloj od mineralno ojačanog PP-a sa zvučno apsorbujućim materijalom za ispunu, visoke krutosti
 • spoljašnji sloj od PP-a izvrsne otpronosti na udarce

Uz ovakve karakteristike sistem postiže najviši nivo zvučne izolacije, omogućeno polaganje pri temperaturi do -10 °C, visoka prstenasta krutost (prsteanasta krutost >4 kN/m² prema DIN EN ISO 9969). RAUPIANO PLUS kanalizacione cijevi pogodne za kanalizacione instalacije prema DIN EN 12056 i DIN 1986-100 unutar objekata i za polagnje u zemlju. Od porodične kuće do velikog objekta, za novogradnju i sanaciju.

Dimenzije sistema kućne kanalizacije odgovaraju DIN EN 1451-1 i time su kompatibilni sa uobičajenim HT- i KG-sistemima.

Sistemske komponente

Sistemske komponente

Fazonski komadi

Kompletan program fazonskih komada u dimenzijama DN 40, DN 50, DN 75, DN 90, DN 110, DN 125,DN 160 i DN 200 za skoro sve primjene.

Hidraulički optimirani fazonski komadi obezbijeđuju optimalnu odvodnju i omogućavaju ekonomično rješenje na malom prostoru. Specijalne jednostruke račve sa unutrašnjim radijusom imaju veću protočnu moć i mogu s toga da odvode i do 20% više otpadne vode u odnosu na standardne račve. RAUPIANO PLUS koljena nazivnog prečnika od DN 90 do DN 125 imaju ojačani zid, tako da u oblastima skretanja, koja su izložena većem nivou buke, unaprijeđuju nivo zvučne izolovanosti.

Tehnika pričvršćivanja

Decenijama se akcenat stavljao na buku koja nastaje uslijed tečenja kroz odvodne cijevi, a za njenu eliminaciju korištene su teške cijevi visoke gustine. Kroz primjenu savremene građevinske izolacije uzeta je u obzir i dodatna komponenta prenosa zvuka, a to je prenos zvuka kroz konstrukciju. Patentirana tehnika pričvršćivanja sa visokim nivoom zvučne izolacije stastoji se od šelne za oslanjanje i šelne za fiksiranje. Ova tehnika ispunjava zahtjeve za zvučnu izolaciju prema DIN 4109 (30dB(A)), kao i u najvećoj mjeri stroge zahteve VDI-smernica 4100 (20 dB(A)). certifikat instituta „Frauenhofer“ potvrđuje: zvučnu zaštitu na najvišem nivou.

Protivpožarna zaštita

Preventivna protivpožarna zaštita koja sprečava prodiranje dima i gasova kroz cijevne prodore je apsolutna obaveza kod svakog višespratnog objekta. RAUPIANO PLUS olakšava ispunjenje ove obaveze. Ispitane protivpožarna manžetne od DN 50 do DN 200 za fleksibilnu montažu na zid i tavanicu ili ugradnju u sirovi beton. Posebno praktično: sa samo jednim pogledom proverava se konkretna realizacija protivpožarne zaštite. U slučaju požara dolazi do ekspanzije specijalnog intuplast materijala pri temperaturi od ca. 160 °C, koji dostiže 18-struki volumen i tako zatvara prodor cijevi kroz konstrukciju. Pouzdano spriječavanje prenosa požara na susjedni objekat.