Pravne napomene

Dobrodošli na našu web stranicu! Zahvaljujemo Vam se na interesovanju za naše preduzece i proizvode. Ovde želimo da Vam iznesemo nekoliko pravnih napomena o korišcenju informacija koje smo za vas objavili na internetu.

I. Sporazum o korišcenju naše web stranice
Informacije i preporuke (u daljem tekstu: "informacije") koje su na raspolaganju na ovoj web stranici pripremili smo prema našim najboljim saznanjima. Trudimo se da informacije budu uvek aktuelne kako bi u trenutku kada ih Vi gledate bile tacne i odraz najnovijeg stanja. Medutim REHAU-grupa (u daljnjem tekstu: preduzece) se ne obavezuje ni pod kojim uslovima na aktualizaciju ili korekciju informacija koje se objavljuju na njenim stranicama. Preduzece takode zadržava pravo na izmenu ili korekciju sadržaja web stranice bez prethodne najave. Ne daju se nikakva obecanja ili garancije u vezi potpunosti ili tacnosti tih informacija.

Preduzece ne preuzima odgovornost za štete bilo koje vrste koje bi nastale primenom tih informacija, poverenjem u te informacije ili zbog nekog proizvoda u vezi toga.

Nije dozvoljeno tumacenje ovih informacija kao preporuke za korišcenje bilo kojih informacija, proizvoda, procesa, oprema ili formulacija. Iskljucene su takode sve izricite ili precutne garancije koje se odnose na mogucnost prodaje proizvoda, pogodnost za odredene svrhe ili nepovredivost zakona.

Preduzece ne daje izricita ili precutna obecanja ili garancije da primena ovih informacija ne predstavlja povredu nekih patenata, autorskih prava ili zaštitnog znaka. Informacije se ne smeju shvatiti kao formulacije koje su u protivrecnost sa bilo kakvim patentima, autorskim pravima ili zaštitnim znakom.

II. Intelektualno vlasništvo
Autorska prava
Sve informacije sadržane na ovoj web stranici vlasništvo su preduzeca i podležu autorskim pravima koja važe u trenutku javnog objavljivanja na web stranici. Kopiranje materijala sa ove web stranice dozvoljeno je samo u svrhu prikupljanja informacija i za cisto privatnu upotrebu.

Trgovacke marke
Ukoliko nije drugacije navedeno ili nedvosmisleno ne proizlazi iz okolnosti, svi nazivi firme, logo kao i uneseni zaštitni znaci proizvoda (oznaceni sa ® odn. ™) pripadaju preduzecu. Bez prethodne pismene saglasnosti preduzeca ne mogu se koristiti.

Obaveza korisnika
Svaki posetioc internet stranica koji preduzecu stavi na raspolaganje svoje informacije, daje preduzecu neogranicena prava na transfer tih informacija i autorizaciju preduzecu da te informacije koristi po sopstvenoj želji. Informacije koje posetioc daje ne smatraju se poverljivima. Iste moraju biti precizne i zakonite i ne smeju štetiti interesima trecih lica.

Hypertekst-Linkovi
Preduzece ni u kom slucaju ne garantuje za sadržaj web stranica za koje se nude linkovi. Ti linkovi nude se kao servis za korisnike web stranice preduzeca. Njihove sadržaje preduzece izricito ne smatra svojima.