Kvalitet

Visok stepen profesionalizma i pouzdanosti

Kvalitet je suštinska osnova našeg uspjeha. Ispunjavajući zahtjeve i želje naših kupaca u odnosu na kvalitet, u znatnoj mjeri doprinosimo njihovom zadovoljstvu. Na svim lokacijama radimo prema načelima kvaliteta i pravilima koja važe širom svijeta.

Bayerischer Qualitätspreis 2011

Zato je REHAU odlikovan nagradom za kvalitet 2011. od strane Bavarske vlade. Zahvaljujući izuzetnom kvalitetu proizvoda i procesa, kao i inovativnom konceptu obezbjeđivanja kvaliteta, koji se primjenjuje širom svijeta na nivou kompanije naša grupacija se svrstala među dobitnike nagrade za kvalitet u kategoriji industrije.

Načela u odnosu na kvalitet ne važe samo za naše zaposlene, već i za naše dobavljače:

  • Želje i zahtjevi kupaca u odnosnu na kvalitet se uvijek ispunjavaju.
  • Kvalitet se planira, proizvodi, kontroliše i nadzire.
  • Kvalitet uključuje kvalifikovanu obradu upita, uslugu i poštivanje rokova.
  • Primarno je spriječavanje grešaka, a ne njihovo otklanjanje. Uzroci za greške moraju odmah da se otklone.
  • Procesi i sistemi za upravljanje kvalitetom kontinuirano se unapređuju.

REHAU je certifikovan prema ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009, kao i ISO/IEC 27001:2005. Dostava certifikata na zahtjev.

Informacije o materijalu