Nabavna mreža

Povezani širom svijeta

REHAU nabavna mreža je širom svijeta odgovorna za raspoloživost neophodnih materijala. U to spadaju sirovine i dijelovi iz eksterne proizvodnje, mašine i postrojenja, alati, transportne usluge, pomoćni i radni materijali, IT-poslovi, oprema, kao i potrebe za kancelarijskim materijalom, i još mnogo toga.

Cilj je da se postigne optimalno poslovanje materijalima, da neophodni materijali kao i kvalitet i količina budu raspoloživi u pravo vreme, na pravom mijestu i po povoljnim cijenama.

Nabavna mreža u tom smislu primenjuje na svim lokacijama iste procese nabavke. Time se širom svijeta garantuje identični postupak i transparentnost. Uz to konzekventno poštivanje upravljanja materijalima obezbjeđuje saradnju sa efikasnim dobavljačima, koji se redovno pomoću sistema obezbjeđivanja kvaliteta od strane REHAU službe nabavke i REHAU tehničke službe ocijenjuju.

REHAU GmbH
Worbstrasse 50
3074 Muri bei Bern
Schweiz
Tel.: (00 41) 31/95 03 - 111
Faks.: (00 41) 31/95 03 - 121
E-Mail: muri.ml@rehau.com

Informacije o materijalu