Sporazum o osiguranju kvaliteta

REHAU sporazum o osiguranju kvaliteta za dobavljača

Sporazum o osiguranju kvaliteta u saradnji sa dobavljačima

Putem slijedećeg linka imate mogućnost downloada sporazuma o osiguranju kvaliteta (QSV) sa dobavljačima, u pdf-formatu: www.rehau.com/qsv.
REHAU sporazum o osiguranju kvaliteta(QSV) je sastavni dio ugovora u saradnji sa dobavljačima i sadrži zavisno od područja primjene propisane standarde.
Putem sporazuma o osiguranju kvaliteta (QSV) podržavaju se zahtijevi u odnosu na uspješnu integraciju dobavljača u lanac naše nabavke. Pod rukovodstvom nabavnih službi u kompaniji REHAU sporazum o osiguranju kvaliteta (QSV) opisuje ključne elemente u osiguranu kvaliteta, i to metode upravljanja kvalitetom, instrumente, interfejs-tačke i interdisciplinarne kontrolne cikluse. Odgovarajuće odgovornosti dobavljača su zapisane u sporazumu o osiguranju kvaliteta QSV.

Informacije o materijalu