Radna okruženja

Za REHAU se podrazumjeva da svojim zaposlenima ponudi aktraktivno radno okruženje sa najvećom mogućom transparentnošću, mogućnostima za dijalog, fleksibilnošću i efikasnošću. Na našim mnogobrojnim lokacijama širom svijeta već danas raspolažemo sa spektrom najrazličitijih kancelarijskih koncepata, koji su jednako individualni, kao i ljudi koji u njima rade.

Uprava REHAU Rheniumhaus

REHAU lokacije

Nakon osnivanja u istoimenom gornjefranačkom gradu, REHAU se prvo etablirao u Njemačkoj i susjednim zapadnim zemljama. Vrlo brzo je uslijedilo širenje po Europi, kao i ekspanzija prema Sjevernoj Americi, Aziji i Australiji. U proteklih nešto više od desetak godina kompanija je veoma zastupljena i na prostoru istočne Europe.


Na više od 170 lokacija širom svijeta REHAU želi da bude što prisutniji na tržištu i što bliži svojim kupcima. Zbog toga se sjedišta mnogih uprava i fabrika u Kini, Rusiji, Severnoj Americi ili Njemačkoj nalaze u industrijskim zonama, a ne u gradskim sredinama. To ne predstavlja samo prednost za strateški povoljne logističke veze, već pozitivno djeluje i na radno okruženje i atmosferu.

REHAU lokacije

rehauwork

Koncepti kancelarijskog prostora

Zahtjevi za efikasnim i fleksibilnim dijelovanjem i agiranjem stalno rastu. Zbog toga na raznim lokacijama širom svijeta nudimo najrazličitije koncepte kancelarijskih prostora, koji su podjednako individualni, kao i ljudi koji u njima rade.

Bilo da se radi o kancelarijama za pojedinca, grupu zaposlenika ili o velikim ne pregrađenim kancelarijama, radni prostori koncipirani su u skladu sa potrebama naših zaposlenih. U najmodernijoj novogradnji, kao i u industrijskim objektima stvaramo podsticajnu radnu atmosferu, a korištenje prostora je istovremeno ekonomično, funkcionalno i fleksibilno.