Profil Gradnja

REHAU – isporučilac inovativnih sistema za gradnju

REHAU je u Evropi zbog svoje jedinstvene, široke lepeze proizvodnog programa vodeći isporučilac rješenja na bazi polimera za područje prozorskih i fasadnih sistema, unutrašnjih instalacija, kao i sistema cijevi za niskogradnju. Svojim tehničkim kapacitetima u „centru za inovacije za gradnju“ i kompetentnošću u edukaciji u REHAU Akademiji, kompanija nudi opsežnu podršku u tehničkoj primjeni proizvoda i komercijalnom poslovanju.

REHAU

REHAU podržava uspjeh svojih kupaca i predstavlja za njih pouzdanog i dugoročnog partnera. Ključna kompetentnost na poslovnom području Gradnje je razvoj inteligentnih sistemskih rješenja, koja ispunjavaju ekološke i ekonomske, funkcionalne i dizajnerske, kao i kriterijume sigurnosti i komfora. Time kompanije stvara sinergiju i dodatne vrijednosti. Naš bogat paket servisnih usluga dopunjuje usluga tehničke podrške prilikom planiranja, projektovanja i izvođenja.

U segmentu prozorskih i fasadnih profila REHAU stručnim proizvođačima obezbjeđuje tržišno konkurentne programe i usluge. Ponuda obuhvata tehniku, dizajn, marketing i servis. Svi sistemi profila se baziraju na jednoj zajedničkoj platform kako bi se kod kupca postigla optimalna produktivnost.

Područje unutrašnjih instalacija razvija i proizvodi integralna i kompletna rješenja za savremene sisteme grijanja i hlađenja, gasne i vodovodne instalacije, sisteme za industrijske cijevi i komprimovani vazduh, kao i elektroinstalacije. REHAU je ovde usmjeren na standardizovane sisteme, kao i usluge specifične za pojedine ciljne grupe, i nudi svojim partnerima sazrele i konkurentne programe za projektovanje, tendere, izvođenje i eksploataciju. Od toga profitiraju arhitekte, stručni projektanti, stručni izvođači i veletrgovci.

Na području niskogradnje kompanija svojim inteligentnim konceptima rješenja za upravljanje vodama, energetsku i telekomunikacionu tehnologiju, kao i geotehniku u znatnoj mjeri doprinosi ekonomskom i ekološkom napretku. REHAU pruža podršku pri analizi, koncipiranju, planiranju, projektovanju, izvođenju i realizaciji.

REHAU sistemi i usluge pružaju sigurnost i zaštitu životne sredine za buduće generacije. Velika kompetentnost u tehnici, logistici i blizini kod kupca obezbeđuju trajni uspjeh kompanije i naših partnera u Gradnji.

Poslovno područje Gradnja je jedan od nosećih stubova kompanije REHAU, prerađivača polimera, koji posluje širom svijeta. Za pojedine branše specifičan Know-how, koji potiče sa naša tri poslovna područja Gradnja, Automotivi i Industrija REHAU konzekventno međusobno povezuje, kako bi na nivou proizvoda, savjetovanja i servisa ponudio inovativne i zaokružene sisteme, i time ojačao svoju, širom svijeta, vodeću poziciju. Oko 19.000 zaposlenih širom globusa za REHAU postiže rast i uspjeh. Na preko 170 lokacija nezavisna porodična kompanija traži blizinu tržišta i kupaca.