REHAU over de bescherming van uw persoonlijke gegevens

REHAU dankt u voor uw bezoek aan onze website en voor uw belangstelling voor ons bedrijf en onze producten. Daarbij nemen wij de bescherming van uw persoonlijke gegevens uiterst serieus en willen wij dat u zich veilig voelt als u onze internetpagina’s bezoekt. De veiligheid van uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres is een belangrijke issue, waar wij bij onze zakelijke processen rekening mee houden. Bij onze activiteiten op het internet handelen wij in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming en beveiliging van gegevens. In het onderstaande leest u, welke informatie wij bij gelegenheid verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. REHAU-websites kunnen links bevatten naar websites van andere aanbieders, waarop deze verklaring niet van toepassing is.

Persoonlijke gegevens

Wij verzamelen via onze websites geen persoonlijke gegevens zonder uw toestemming. Alleen u zelf beslist of u, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, bestelling of enquête, dergelijke gegevens aan ons bekend wilt maken of niet. Uw persoonlijke gegevens gebruiken wij over het algemeen om uw aanvraag of uw order te verwerken of u toegang te verlenen tot speciale informatie of aanbiedingen. Om de relaties met onze klanten te onderhouden kan het verder nodig zijn,

• dat wij persoonlijke gegevens opslaan, verwerken en bijvoorbeeld intern binnen de REHAU-groep beschikbaar stellen, om zodoende beter in te kunnen spelen op uw wensen of onze producten en onze service te verbeteren,
• dat wij (of een derde in opdracht van REHAU) deze gegevens gebruiken om u te informeren over aanbiedingen van REHAU die voor u van belang kunnen zijn of om online enquêtes te houden waardoor wij nog beter rekening kunnen houden met uw eisen.

Vanzelfsprekend respecteren wij het, als u ons uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking wilt stellen voor het onderhouden van de relaties met onze klanten – in het bijzonder voor direct marketing of marktonderzoek. Vanzelfsprekend zullen wij uw persoonlijke gegevens noch aan derden verkopen noch op andere wijze aan anderen beschikbaar stellen. Een verleende toestemming kunt u ook te allen tijde herroepen.

Automatisch verzamelde gegevens, die geen persoonlijke gegevens zijn

Als u onze websites bezoekt, worden soms automatisch (dus niet via een registratie) gegevens verzameld, die niet persoonsgebonden zijn (bijvoorbeeld gebruikte internetbrowser en operating system; domeinnaam van de website vanaf waar u naar onze site kwam; aantal bezoeken, gemiddelde bezoekduur, opgeroepen pagina’s). REHAU gebruikt deze informatie om na te gaan of de websites aantrekkelijk zijn voor de bezoekers en om hun inhoud te verbeteren. Als u één van onze websites bezoekt, kan het zijn dat wij informatie in de vorm van een “cookie” op uw computer plaatsen, waardoor uw computer bij uw volgende bezoek automatisch wordt herkend. Cookies maken het bijvoorbeeld mogelijk, een website aan uw voorkeuren aan te passen of uw wachtwoord op te slaan, zodat u dit niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren. Als u het gebruik van cookies helemaal afwijst, heeft u de mogelijkheid, uw internetbrowser zo in te stellen, dat deze cookies van uw harde schijf verwijdert, tegenhoudt of u waarschuwt voordat een cookie wordt opgeslagen.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden, die meestal vanuit een website op de PC worden geplaatst. Cookies worden voor uiteenlopende doeleinden gebruikt. Ze brengen geen risico met zich mee, aangezien ze geen “actieve” mogelijkheden hebben. Ze kunnen dus geen schade aanrichten op uw computer. Ze bevatten vrijwel uitsluitend informatie, die voor een comfortabel internetgebruik noodzakelijk is.
Klassieke voorbeelden voor het nut van cookies: inloggegevens, winkelmand opslaan, gebruikersanalyse, velden van formulieren.
Gegevens die in cookies kunnen worden opgeslagen: levensduur, naam van de server, uniek ID, inhoudsgegevens.

Gebruik van cookies door REHAU

Session Cookies

Session cookies zijn zuiver technische cookies, die voor een juist functioneren van de website noodzakelijk zijn. REHAU maakt gebruikt van de volgende cookies:

LB_REHAU: loadbalancer cookie voor het toewijzen van een server
JSESSIONID: cookie voor de onderlinge communicatie van de gebruikte portlets. Alle portlets zoals bijvoorbeeld News / Events of algemene zoekpagina’s zijn sessie-gebaseerd.

Door middel van tracking cookies wordt – vanzelfsprekend in volledig geanonimiseerde vorm – het gebruikersgedrag bij bezoeken aan onze website geëvalueerd. Wij krijgen daarmee waardevolle informatie over het gebruik van onze website, zodat wij deze beter kunnen afstemmen op de interesse van de bezoekers. Gebruikt worden de volgende cookies:

- et_id, et_rid, etcnt zijn cookies van onze tracking-dienstenleverancier eTracker

Van andere cookies, in het bijzonder cookies van derden, maken wij geen gebruik.

Veiligheid

REHAU treft voorzieningen om uw bij ons in beheer zijnde gegevens tegen toevallige of doelbewuste manipulatie, verlies, vernietiging of toegankelijkheid voor daartoe niet gerechtigde personen te beschermen.

Informatierecht

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u zich wenden tot de hieronder vermelde verantwoordelijke persoon. Ook met een verzoek om informatie, met suggesties of klachten kunt u bij deze persoon terecht. Op verzoek deelt REHAU u volgens het geldende recht zo spoedig mogelijk schriftelijk mee, of en zo ja welke persoonlijke gegevens van u bij ons vastgelegd zijn. Mochten ondanks onze inspanningen onjuiste dan wel niet-actuele gegevens opgeslagen zijn, dan zullen wij deze op uw verzoek aanpassen.

Verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens:

REHAU NV
Ambachtenlaan 22 - Ambachtszone Haasrode 3326
3001 Heverlee (Leuven)

Tel.: 016 39 99 11
Fax: 016 39 99 12
E-mail: info.bel@rehau.com

Contactpersoon

M. MATHIS Cyrille
E-mail : cyrille.mathis@rehau.com