Klimaat en ventilatie

Profieltechniek zorgt voor frisse lucht

Onze oplossingen voor toepassingen in de klimaat- en ventilatietechniek worden gerealiseerd in nauwe samenwerking met interne en externe specialisten, branchespecialisten en gebruikers.

Hierbij richten wij ons speciaal op systemen die zuinig gebruik maken van ressources door doelgericht selecteren van materialen en processen. Bovendien kenmerken onze producten zich door een lange levensduur.

Zo zorgen wij voor een goed ruimteklimaat.