Afwateringstechnieken

In de natuurlijke waterkringloop gaat geen enkele druppel verloren. Dit perfecte systeem is het voorbeeld voor REHAU en haar duurzame watermanagement, dat in regio's met weinig water ertoe bijdraagt, de levensnoodzakelijke ressource voor de toekomstige generaties te waarborgen; in waterrijke delen van de wereld helpt het, aan de steeds strenger wordende milieu-eisen toekomstgericht te voldoen en heffingen te voorkomen. De oplossingen beslaan de gehele waterkringloop van de drinkwatervoorziening via de hemelwaterafvoer tot aan de afvalwaterafvoer en -behandeling. Hoogwaardige materialen op basis van polymeren garanderen lekdichtheid en zekerheid tot 100 jaar.