Schacht-in-schacht-sanering

De REHAU-oplossing

De duurzame oplossing - Sanering met AWASCHACHT PP DN 1000/DN 800

Bij de schacht-in-schacht-sanering wordt in de bestaande betonnen put DN 1000 of DN 1200 een 1 maat kleinere put ingebouwd. De te saneren put zelf blijft in de bodem, als een soort verloren laag.

De bestaande beschadigde schacht wordt vervangen door een nauwkeurig pregefabriceerde AWASCHACHT, die door middel van pijppluggen exact recht geplaatst wordt.

De ruimte tussen de beide putten wordt opgevuld met speciale, snel dichtende mortel.

Resultaat:

 • Nieuwe, afgedichte put
 • Bestand tegen statische (SLW 60) en chemische (pH 1-13) belasting
 • Inspectieput volgens NBN EN 476

Huidige situatie

Huidige situatie

Ontelbare schachten verbinden de openbare riolergsnetten in België met elkaar. De verschillende rioolbeheerders en de Vlaamse Milieumaatschappij waken over de goede werking van het rioleringsstelsel.

Deskundigen schatten dat een hoog percentage van deze rioolputten schade vertonen. Er zijn verschillende soorten schade, meestal terug te vinden bij schachten uit traditionele materialen, zoals schade aan het deksel en het frame, aan de klimladder, aan de verbindingen, problemen met infiltratie en afdichtingen, scheurvorming,... 

De rioolput wordt dan pas gesaneerd als door corrosie en lekkage de stabiliteit niet meer gegarandeerd kan worden.

Tot nu toe toegepaste saneringstechnieken
Naast het vervangen van de beschadigde rioolput zijn het injecteren van gel, hars of lijm evenals het aanbrengen van polymeer- of mortellagen de conventionele saneringstechnieken.

De bovengenoemde saneringmethodes vereisen een optimale voorbereiding van de ondergrond en de bijhorende ideale weersomstandigheden die zelden bereikt worden. 

Zwakke punten:

 • De statische belastbaarheid wordt niet groter
 • Een lange levensduur na de renovatie kan niet gegarandeerd worden
 • Niet duurzaam 100% dicht

Voordelen

Schacht-in-schacht-sanering. De efficiënte oplossing!

Ongeacht de weersomstandigheden en de toestand van de beschadigde schacht, vormt deze techniek een snelle, duurzame en voordelige oplossing.

Voordelen van het product:

 • Duurzaam stabiel, corrosie-vrij, dicht en veilig
 • Allesomvattende sanering
 • Ingebruikname terug mogelijk slechts enkele uren na de renovatie

Voordelen bij de installatie:

 • Geen tussenkomst van een gespecialiseerde firma nodig
 • De voorbehandeling van de bodem is geen beslissende factor voor het succes van de sanering
 • Kan geïnstalleerd worden bij elke weersomstandigheid

Voordelig:

 • Voordeliger dan het aanbrengen van een coating
 • Kleinere kost dan bij het vervangen door een nieuwe schacht
 • Geen "sanering van de sanering" na 5-20 jaar