Wegenbouw

Langetermijn ondersteuning op vele wegen: wegenbouw

Om te waarborgen dat verkeerswegen tientallen jaren lang stand houden tegen de elementen en extreme temperaturen, heeft u de best mogelijke ondersteuning nodig. REHAU levert voor verschillende taken specifieke systemen. Individueel afgestemde infiltratiesystemen voorkomen schade door waterverzameling en waarborgen de langetermijn stabiliteit. Drainage-oplossingen bieden complete systemen voor de ontwatering van bouwgrond, grotere oppervlakken, in de wegenbouw of in de landbouw. Met Geosynthetics levert REHAU vliesmateriaal, geogrids en compoundmateriaal van synthetische vezels als scheiding, filter of stabilisatoren in de civiele techniek. Belangrijke verkeersobjecten zoals noodtoeritten, bruggen of opritten kunnen met systemen voor geothermische oppervlakteverwarming efficiënt worden ontdaan van sneeuw en ijs.

Highlights

Verwarming en temperatuurregeling

IJs- en sneeuwvrij houden met natuurlijke warmte Op verkeersoppervlakken zoals straten, bruggen, opritten of splitsingen worden in de winter bijzonder eisen gesteld voor wat betreft het sneeuw- ...

RAUDRIL Rail PP infiltratiebuis

RAUDRIL Rail PP zijn volwand-drainagebuizen conform DIN4262-1, type R3, voor veeleisende drainagetoepassingen. De buizen kunnen direct in het belaste gebied van de spoorrails worden geplaatst.