Afwaterings- en drainagesystemen

Afwaterings- & drainagesystemen

Onder het begrip drainage worden alle maatregelen verstaan, die het afvoeren van water mogelijk maken of vergemakkelijken. REHAU levert naast de drainagebuizen RAUDREN G van PVC en de drainageschacht PP DN 315 een compleet systeem voor perceelafwatering van één- en meergezinswoningen en industriële complexen. Ook oplossingen voor oppervlaktedrainage bij sportcomplexen en parkeerplaatsen, in de wegenbouw en de landbouw zijn in het REHAU drainageprogramma te vinden.