Buffersystemen

Onze oplossingen voor de afwatering in de weg- en waterbouw

Een perfect op de eisen van de betreffende toepassing afgestemd infiltratiesysteem is onontbeerlijk, om een efficiënt en veilig gebruik van wegen, gebouwen en oppervlakken mogelijk te maken. Of het er nu om gaat, schade aan wegen door waterverzameling te voorkomen, de permanente stabiliteit van spoorwegen te waarborgen, terreinen bouwklaar te maken of schade aan gebouwen door grondwater te voorkomen.
Op de volgende pagina's vindt u uitgebreide informatie over ons leveringsprogramma en toepassing, transport en inbouw. REHAU biedt u ondersteuning bij het ontwerpen en dimensioneren van uw ontwateringssystemen.