Възобновяеми енергии

Възобновяеми енергии : ефективни решения за опазване на климата

Най – добрите енергии са тези, които не изискват много разход за производството си, а просто ги има и то в безкрайно количество. РЕХАУ помага на собствениците на недвижими имоти да откриват алтернативни енергиини източници за отопление и охлаждане. Дали слънчевото греене, геотермията и топлината от околната среда или кооперирането на мощността и топлината за едновременното произвеждане на ток и топлина с изгарянето на биогаз – възможностите са разнообразни. Чрез тях законовите разпоредби за ново строителсво и саниране могат напълно да бъдат изпълнени и световния климат и бюджета на клиента да бъдат облекчени . Възобновяеми енергийни източници се внедряват в цялостното решение на системата за енергиен комфорт , която предлага перфектно съгласувани компоненти за всички необходими тръбни връзки и термопомпата.