Енергиен пилот RAUGEO

Описание

Пилоти за основи и използване на геотермалната енергия в едно

В съвременното строителство от статична гледна точка при слаба издръжливост на натоварване на подпочвения слой се използват пилоти във фундамента/за укрепване на основи. Ако в тези пилоти се интегрират колекторни тръби за използване на близката до повърхността геотермална енергия, те се определят като енергийни пилоти. По принцип те функционират като геосонди и могат да се използват както за отопление, така и за охлаждане.

Благодарение на високоустойчивите характеристики на материала и особено малкия радиус на огъване, тръбите RAUGEO collect PE-Xa са изключително подходящи за използване при енергийни пилоти.

Предимства

Предимства

 • Покриване на необходимата енергия с почти безплатна земна топлина
 • Без необходимост от допълнително пространство
 • Само незначителни разходи чрез интеграция на колекторни тръби в пилоти на фундаменти/основи
 • Опростен монтаж на тръбите чрез особено малкия радиус на огъване на PE-Xa дори и при ниски температури
 • Максимална експлоатационна надеждност чрез високоустойчивия материал на тръбата PE-Xa
 • Тръби също като PE-Xa plus с предпазен слой срещу проникване на кислород

Възможности за приложение

Възможности за приложение

 • Покриване на основните нужди от енергия чрез енергийно активиране и на без друго необходимите пилоти за основи
 • Отопление и охлаждане в комбинация с термопомпа
 • Free-cooling (пасивно охлаждане на жилищното пространство)
 • Оптимална комбинация с лъчисто отопление и охлаждане или темпериране на бетоновото ядро

Програма за доставка

Програма за доставка

Програмата RAUGEO обхваща всички необходими компоненти до свързването към термопомпата:

 • Разпределител модул
 • Гликол
 • Връзки за носещи елементи

 • Кабелни връзки
 • Защитни тръби
 • Компоненти за изпитване под налягане

Нашата подробна програма за доставка ще намерите в Downloads.