Въздушно-земен топлообменник

Антимикробната система за контролирана вентилация

Растящите цени на електроенергията и изчерпването на ресурсите промениха начина на мислене на инвеститори, проектанти и архитекти. В резултат на нарастващия недостиг на изкопаеми суровини, строителните концепции насочени към спестяване на енергия добиват по-голямо значение. В тази връзка контролираната вентилация на офис, жилищни и работни помещения е все по-популярно решение. С антимикробния въздушно-земен топлообменник AWADUKT Thermo, REHAU допринася за ефективното увеличаване на притока на свеж въздух.