AWADUKT Thermo за еднофамилни и двуфамилни къщи

Описание

Описание

Системите за контролирана вентилация в нискоенергийните и пасивни къщи са вече стандарт. За да се подобри енергийната ефективност на тези системи, както и за по-добър жилищен комфорт в резултат на ефекта на охлаждане през лятото, често се включва въздушно-земен топлообменник към вентилационната система. Използваните системи за въздушно-земен топлообмен (L-EWT) служат освен това за предварително затопляне на въздуха през зимата, за да се предотврати замръзване на топлообменника във вентилационната система.

Оразмеряването на въздушно-земния топлообменник зависи основно от следните параметри:

 • Обем на циркулация на въздуха
 • Дълбочина на полагане
 • Материал на тръбата
 • Характеристики на почвата
 • Климатични условия

Центърът за проектиране на REHAU ще Ви предостави техническа помощ за проектирането на Вашия обект.

Предимства

Предимства

 • Хигиеничнo подаване на свеж въздух чрез патентования антимикробен вътрешен слой на тръбата със сребърни частици
 • Подгряване на свеж въздух през зимата
 • Охлаждане на свеж въздух през лятото
 • Намаляване на разходите за отопление и охлаждане на сградата
 • Намаляване на емисиите на CO2

Възможности за приложение

Възможности за приложение

Способността на почвата да акумулира енергия посредством тръбна система, положена в земята на дълбочина от 1,5 до 2,5 м, се използва за предварително затопляне на външния въздух през зимата и за приятно охлаждане през лятото. С предварителното филтриране на външния въздух и уникалния за въздушно-земния топлообменник антимикробен вътрешен слой на тръбите се гарантира оптималното подаване на свеж въздух и приятен климат в помещението. Това позволява не само намаляване на разходите за енергия и спестяване на пари, но също така и подобряване комфорта на живот и намаляване на емисиите на CO2.

Програма за доставка

Като достачик на системни решения REHAU предлага всички компоненти на едно място:

 • Единици за засмукване и филтърни компоненти
 • Антимикробна тръбна система
 • Фасонни части
 • Решения за оттичане на кондензата
 • Елементи за въвеждане на обекта