Тръби за напорно отводняване от PE 100

Описание

Тръби за напорно отводняване от PE 100 - успешно приложение от десетилетия

Пред всичко в селските райони, където една самотечна канализация е свързана с високи разходи, напорното/вакуумното отводняване поема тези задачи, като евтина алтернатива. Отвеждането чрез напорно/вакуумно отводняване намира своето приложение особено при неблагоприятни почвени условия, ниска гъстота на населението или високо ниво на подпочвените води.

Предимства

Предимства

  • Поради своята гъвкавост и възможностите за доставка на големи дължини, като рула или на макари, тръбите са особено подходящи за релайнинг, директно заораване/фрезоване и безизкопно полагане.

  • Благодарение на своята еластичност тръбите са подходящи и за приложение в слягащи се скалисти местности, в които може да се очаква движение на земни маси.

Програма за доставка

Програма за доставка

  • Свързване посредством обичайните техники на свързване - механично свързване със стандартни стягащи или резбови фитинги, електрозаваряване.
  • Монтиране на съединенията съгласно общовалидните технически правилници и спецификации на производителя.
  • Челно заваряване и електрозаваряване в съответствие с Директива DVS 2207-1.