Напорни тръби за отводняване от PE-Xa

Описание

Напорни тръби за отводняване от PE-Xa - спестете разходи със сигурност

Спестете разходи със сигурност като използвате тръби от RAU-PE-Xa (омрежен полиетилен под високо налягане), които са произведени от REHAU по метод, пригоден към нуждите на пазара преди повече от 30 години. Напорните отводнителни тръби от RAU-PE-Xa са покрити с кафяв маркировъчен слой от PE-HD. Това покритие служи като допълнителна UV защита и оптичен контрол при сваляне на покритието за подготовка за заваряване.

Предимства

Предимства

 • Kerbunempfindlichkeit
 • Нечувствителност към концентрирани натоварвания
 • Нечувствителност към напукване от напрежения
 • Без бързо увеличаване на пукнатините
 • Висока устойчивост на триене
 • Hohe Kerbschlagzähigkeit bei extrem niedrigen Temperaturen
 • Висока гъвкавост при ниски температури
 • Приложимост при постоянни температури до 95 °C
 • Висока способност за възвръщане на първоначалната форма (Memory ефект)

Технически данни

Технически данни

 • Свързване посредством обичайните техники на свързване - механично свързване със стандартни стягащи или резбови фитинги, електрозаваряване, ако същите са одобрени от производителя на фитинги за употреба с PE-Xa-тръби.
 • Монтиране на съединенията съгласно общовалидните технически правилници и спецификации на производителя
 • Електрозаваряване в съответствие с Директива DVS 2207-1,
  приложение 1.

Програма за доставка

Програма за доставка

Програмата за доставка обхваща:

 • Размери d 50 до d 160, SDR 11, до 15 bar работно налягане при C=1,25
 • Стандартни опаковки – 6-метрови пръти, 100-метрови рула
 • Специфични дължини и доставка върху макари - по заявка