Installationsformen

Съвременна инсталация за питейна вода с RAUTITAN

Освен от правилния материал, хигиената и комфортът на една система за питейна вода се влият преди всичко от вида на инсталацията. Най-често използваната форма е така наречената T-инсталация. В този случай се поставя Hierbei wird eine Trinkwasserleitung von der Einspeisung am Steigestrang bis zur letzten Verbrauchsstelle(до последната точка на потреблението) gelegt, от което през отделни разклонения (така наречените T-парчета) се снабдяват с вода всички приложени/съседни консуматори (напр. мивки, душове, тоалетни).

Недостатък на тази инсталация: вземе ли се вода от едно място, налягането в останалата част от система намалява. Ежедневен пример за спад в налягането е при къпане и свързаното с него колебание на температурата на водата. Освен това за останалите точки на консумация на водоснабдяването се извършва малка до никаква циркулация на водата – хигиеннен риск за цялата инсталация за питейна вода.

Съвременни инсталации за повече комфорт и хигиена.
Abhilfe schaffen hier die Ringleitungsinstallationen mit Durchschleiftechnik. По този начин се изгражда верига, в която водата може да циркулира. Отделните връзки не просто се отклоняват от централния щранг, но са свързани във форма на дъга (der Durchschleifung). Предимството: почти няма загуба на налягане при едновременно вземане на вода от повече точки/места ипостоянна циркулация на водата в останалите части от тръбопровода на инсталацията in den restlichen Leitungsteilen der Installation. И това е от полза не само за комфорта, но също и за хигиената. Тъй като водата трябва да тече и не да се застоява!

RAUTITAN е подходящ за тази съвременна инсталация. Особено специално разработения нов RAUTITAN ъгъл за преминаване през стена от благородна стомана и червен бронз улеснява инсталирането на тази комфортна и хигиенична система за питейна вода. Поговорете с Оторизиран Партньор в близост до Вас за възможностите за една einer Durchschleif- und Ringleitungsinstallation an. Той ще Ви предостави повече информация!!

Какви други предимства предлага RAUTITAN, ще научите на следващата страница: повече>>