Хигиена на питейната вода

Хигиена на питейната вода - това би трябвало да знаете

Хигиената на питейната вода не може да се види. Тъй като най-голямата заплаха за здравето на обитателите на жилището, наред с химичните замърсители, е преди всичко наличието на болестотворни микроорганизми. Но Вие можете да направите нещо срещу тях!

Опасността се познава...
Всяка бактерия и всеки причинител има определена температурна зона, в която се чувства особено добре и съответно бързо се размножават. Затова за една безупречна хигиена на питейната вода е важно, тези зони да се знаят и избягват, например чрез циркулация на водата или изолация. Освен това, ако водата се задържа за дълго време в тръбопроводите и допълнително се подгрява, това насърчава растежа на микробни патогени.

...опасността е премахната!
Ефективното решение срещу застой е използването на рециркулационни системи. По този начин водата остава оптимално в движение. Условие за такива системи са компоненти, които спират възможно най-малко протичането, т.е. движението на водата. Така при хигиената на питейната вода, Вие сте на вярната страна.

REHAU предлага пълна гама от такива компоненти, които са специално съобразени с рециркулационни системи. При това приложението не се ограничава само до ново строителство, също и при съществуващи инсталации позволяват да реализирате съвременна система.

Говорете с Оторизиран Партньор в близост до Вас. Той ще Ви предостави допълнителна информация!

На следващата страница ще Ви представим подробно системата RAUTITAN : повече>>