Знания от А до Я (Преглед)

Лесна експлоатация

Строителството на жилища за лесна експлоатация от възрастни хора и хора с увреждания е комплексно и е най-добре да се планира от самото начало. Местата за преминаване трябва да са съответно широки, високи и без препятствия. Бутони, дръжки или други подобни трябва да са в подходяща близост. Освен това има много други изисквания. Стандартите за строителство на жилища за лесна експлоатация са обобщени в DIN-18025.

Уплътнения (обхождащи)

Уплътненията се грижат топлият въздух от вътрешността на помещението да не излиза навън и предотвратяват проникването на влага и студен въздух.
GENEO разполага със специална концепция с три обхождащи нива на уплътнения. Това осигурява същевременно оптимизиран натиск на затваряне, което значително намалява силата необходима за отваряне и затваряне на прозореца.

Прозорец с двуосно отваряне

Както подсказва името, прозорецът може да се отваря двуосно. Този начин на отваряне е най-често използвания в Германия. С една ръка прозорецът може да се отвори първо по хоризонталната ос и след това по вертикалната ос. Когато е отворен по хоризонталната ос прозарецът може да се почисти лесно, а когато е отворен по вертикалната ос, застоялият въздух излиза през горната част на отвора, докато странично отвън влиза свеж въздух. Друг предпочитан вид прозорец е двукрилият прозорец. Този прозорец се състои от две крила, без да е необходим делител в средата. Така се получава напълно свободно и открито пространство в средата.

Защита от взлом

Мерките за защита срещу кражба с взлом трябва да затруднят неразрешеното влизане в къща или апартамент. При прозореца това се постига чрез използване на специален заключващ цилиндър, обков с повишена сигурност и стъклопакет.
Какъв клас на защита RC (resistance class) е подходящ за прозореца зависи преди всичко от това къде се намира той (приземен етаж, горен етаж и др.). Класификацията на класовете на защита RC се извършва въз основа на норма DIN V ENV 1627 за прозорци и врати и се ръководи от вида на опита за проникване. Оторизиран REHAU партньор ще Ви консултира професионално по всички въпроси свързани с тази тема.

Енергиен паспорт

Енергийният паспорт е документ, който дава оценка на сградата от енергийна гледна точка. Потенциалните купувачи и нови наематели обикновено имат право на достъп до енергийните паспорти. Собствениците на големи, многопосещавани, обществени сгради за услуги трябва публично да изложат енергийните паспорти.
Упълномощени да издават паспорта са архитекти, проектанти, както и държавно признати специалисти, ако в рамките на своето обазование са придобили необходимата квалификация или са преминали подходящо обучение.

Енергийна ефективност, спестяване на енергия, топлоизолация

С ефективно използване на енергията и намаляване на енергийните загуби чрез топлоизолация може да бъде намалена консумацията на енергия. Това помага за запазване на ресурсите, намаляване на емисиите CO2 и спестяване на разходи. Колкото по-енергийно ефективен е следователно един прозорец, толкова по-малко енергия ще се изразходва и толкова по-малки ще са разходите.

Наредба за пестене на енергия (EnEV)

Наредбата за пестене на енергия е важна част от политиката за икономии на енергия и опазване на климата на федералното правителство на Германия. Регламентът е насочен към повишаване на енергийната ефективност на сградите и по този начин за облекчаване на околната среда.
На 01-ви октомври 2009 влезе в сила EnEV 2009, за 2013г. в закона са планирани по-строги разпоредби.

GENEO значително надвишава текущите и очаквани стойности на EnEV.

Многослоен влакнест материал RAU-FIPRO

RAU-FIPRO е самостоятелно разработен, високотехнологичен многослоен материал подсилен със стъклени влакна.

Многослойните влакнести материали се състоят от два компонента: основен материал и подсилен влакнест материал. С взаимодействието на двата материала се подобряват значително общите свойства.

Предимствата на тези материали са се доказали вече при екстремни условия във Формула 1 и самолетостроенето. Тази успешна технология се прилага за пръв път благодарение на RAU-FIPRO в прозоречна система.

Патентованата сърцевина на профила от материала RAU-FIPRO осигурява максимална стабилност на прозорец GENEO. Това прави възможно отпадането на стоманената армировка в 90% от приложенията като се постига максимална топлоизолация без компромиси.

Високотехнологичният материал е напълно рециклируем. Това е особено важно в смисъла на отговорното използване на ресурсите и опазването на околната среда.

Форма на прозореца

Освен цвета на прозореца и разделянето с шпроси важен елемент е и формата на прозореца. Прозорци GENEO са изключително приспособими към желаната форма. Така например могат да бъдат изпълнени безпроблемно ъглови, триъгълни, трапецовидни или кръгли прозорци.

Профил за прозорец

От прозоречния профил се изработва касата на прозореца. При това по принцип се прави разлика между крило (може да се отваря) и каса (фиксирана за стената). Има различни видове профили в зависимост от дълбочината на вграждане, броя на интегрираните камери и видимата ширина. Качеството и начина на монтиране на профила на прозореца, заедно със стъклото, имат решаващо влияние върху свойствата и цялостното качество на прозореца. Колкото по-добър е профилът, толкова по-ефективен е прозорецът по отношение на топлоизолация, звукоизолация или възпрепятстване от взлом.

Фолиране

Повърхността на GENEO може да се покрие с цветно фолио чрез специален метод. Можете да избирате от повече от 40 фолиа за фолиране в набраздено или гладко изпълнение.
Покритието не оказва влияние на качеството, а служи единствено за постигане на желания визуален ефект. Цветните профили са също толкова устойчиви на атмосферни влияния и лесни за поддръжка, както и прозорците без фолирана повърхност.

Профил за входна врата

От профила на входната врата се изработва касата на вратата. Касата е здраво закрепена за стената на къщата. Пълнежът за входна врата, който се поставя в крилото, може да се отваря и дава завършен вид на входната врата. Качеството и начина на вграждане на профила, наред с пълнежа, имат решаващо влияние за свойствата и цялостното качество на входната врата. Колкото по-добър е профилът на входната врата, толкова по-ефективна е тя по отношение на топлоизолация и защита от взлом.

Профил за врата с плъзгане и повдигане

От профила на врата с плъзгне и повдигане се изработва каса, която е здраво фиксирана в стената. Профилът определя размера на вратата с плъзгане и повдигане. Затова към профила се поставят големи изисквания по отношение на стабилността. Но също и цялостното качество на врата с плъзгане и повдигане се повлиява решаващо от профила. Колкото по-добър е профилът, толкова по-ефективна е вратата с плъзгане и повдигане по отношение на топлоизолация, звукоизолация и защита от взлом.

Изолационно стъкло

Изолационният стъклопакет се състои от повече паралелно поставени стъкла. При прозорците от новата генерация, в резултат на по-добрата топлоизолация, тройният стъклопакет се прилага като стандартен. Пространството между стъклата се пълни с газ (по принцип аргон или криптон) като ефектът на изолация е много голям. Стъклата са разделени едино от друго с дистанционери от алуминий, стомана или пластмаса. Празните пространства на тези дистанционери са пълни с влагопоемащ материал. По този начин се предотвратява образуването на конденцация. Чрез стъкла със специално покритие или допълнително запълване с газ могат да се произведат стъклопакети със звукоизолация, защита от слънце и топлина.

IVS (Интегрирана усилваща система)

IVS е патентована система на REHAU. Тя подсилва профила с интегрирани винтови канали и допълнителни напречни усилващи елементи. Заедно с високотехнологичния материал RAU-FIPRO тези мерки допринасят значително за стабилността.

PVC прозорци

PVC прозорците са прозорци, чиито каси са изработени от PVC или – както при GENEO – от фазерподсилено PVC.
Те се отличават с добро съотношение цена-качество и са лесни за поддръжка и могат да се оформят индивидуално по отношение на форма и цвят.
PVC прозорците на REHAU са напълно рециклируеми.

Лакиране

Наред с фолирането повърхността на GENEO може да бъде лакирана. За тази цел можете да избирате от над 170 RAL цвята.
Оцветяването не се отразява на качеството, а служи само за постигане на желания визуален ефект. За осъществяването се използват доказани техники от автомобилната индустрия.

Въздушни камери (изолиращи)

В профила на прозорци GENEO има шест изолиращи въздушни камери т.е. функционални камери. Тези въздушни камери оказват съществено влияние върху ефективността на изолация на профила.
Освен това в най-голямата от тези камери може допълнително да се монтира специален термомодул. С него се изработва система GENEO, съответстваща на стандарта пасивна къща.

Вентилация

Съвременните прозорци се затварят много плътно. Като резултат на това е необходимо редовно проветряване за приятен климат в помещението:

  • регулира се влажността и температурата в помещенията
  • внася се свеж въздух
  • избягва се конденз и появата на мухъл.

Дори и Наредбата за пестене на енергия (виж по-горе) се занимава с тази тема. Допустимото съгласно Регламента потребление на първична енергия за отопление, топла вода, вентилация и охлаждане е обозначено с референтен обект.
Именно този референтен обект предвижда система за обмен на въздуха. Така системата въвежда чист въздух и отвежда застоялия. По този начин помещенията са оптимално вентилирани, намалява се загубата на енергия и се спестяват разходи за отопление.

Начини на отваряне

Повдигащо-плъзгащата врата с голяма стъклена повърхност е функционален и дизайнерски елемент в стената на къщата. Стъклената повърхност е разделена на два или повече елемента. В зависимост от броя на елементите и изискванята, на разположение са различни начини на отваряне. При врати от три части може например един външен елемент или средният елемент да се отваря с функция за повдигане и плъзгане. При врати с повече части отварянето може да се определи индивидуално.

RAU-WOOD

RAU-WOOD е създаден по специално разработена формула от REHAU. Екологичен, високотехнологичен материал, който перфектно съчетава естествен, топъл вид на дърво и устойчивост на полимери. Най-доброто решение за дълголетие на Вашата тераса. RELAZZO се състои 50% от дърво. Това дърво произхожда изключително от местни дървета на горското стопанство. По този начин избирате екологична алтернатива на дървения материал от тропическите гори.

И още: материал, който се рециклира напълно.

Звукоизолация

Звукоизолацията на прозореца се определя от звукоизолационните стойности на профила, както и от остъкляването.
За да се установят единни звукоизолационни стойности на един прозорец, в Германия са дефинирани пет класа звукоизолация (SSK).
Ако жилището се намира например в близост до магистрала, се препоръчва най-високия клас звукоизолация – SSK 5.

Шпроси

С шпросите на прозореца може да се подчертае индивидуалността на Вашите прозорци. Шпросите разделят прозорците на по-малки части и придават на фасадата индивидуална нотка. Можете да изберете между шпроси, разделящи стъклопакета, декоративни шпроси и шпроси в стъклопакета.

U-стойност

U-стойността е коефицент на топлопреминаване. Той служи за оценка на топлоизолацията на прозореца и отчита количеството топлина, която преминава за един час през площ от 1 m².

Колкото по-ниска е тази стойност, толкова по-добра е топлоизолацията.

При прозореца има три различни U-стойности:

Uf = frame (каса) --> отнася се за GENEO
Ug = glass (стъкло)
Uw = window (прозорец)
Общата изолация на прозореца (= Uw) се получава от двата коефицента Uf и Ug.

Скрито разположен обков

Обковът гарантира, че прозорцът респ. вратата ще може да се отваря и затваря. Обковът е разположен от вътрешната страна (виж снимката вляво). Ексклузивно за бели врати GENEO този обков може да се скрие. Така вратата става специален елемент в дизайна (виж снимката вдясно).

Термомост

Чрез топлопроводник (наричан също термомост) топлината бързо се предава навън. Стоманата, която се използва за стабилност в традиционните PVC прозорци, e топлопроводник. Благодарение на нея се губи ценна енергия.

WPC (Wood Plastic Composites)

Wood-Plastic-Composites (WPC, на английски Wood Plastic Composites, също Wood(-fiber)Polymer Composites) са термопластични, обработваеми многослойни материали, които са произведени от различни пропорции на дърво, обикновено дървени стърготини, пластмаса и добавки. Най-често се прилагат съвременни методи за преработка на полимери като екстузия, леене или пресоване, но и термоформоване.

Топлинна картина

С помощта на камера за топлинно изображение инфрачервената радиация се вижда. Това означава, че топлинното излъчване на сградата, което е невидимо за човешкото око, става по този начин разпознаваемо. Ако се губи много енергия навън (ниска енергийна ефективност), прозорците и вратите показват червени линии. Ако енергията остава вътре (висока енергийна ефективност), линиите са зелени.