AGI_555799485 - 48735

REHAU EcoPuls

Устойчиво развитие

Като компания, която произвежда в световен мащаб, REHAU също носи специална отговорност за хората и околната среда. Ние използваме суровините отговорно и се стремим да употребяваме материалите през целия жизнен цикъл на продукта.

Устойчивостта е неотменна част от корпоративните ценности на REHAU и определя значително нашите предприемачески действия. За нас устойчивостта означава:

Опазване на ресурсите

Доволни служители

Енергийно ефективни продукти

Дългосрочна фирмена стратегия

До 2020 г. REHAU ще инвестира повече от 65 милиона евро в собствени и външни инсталации за рециклиране, за да създадем профили, щадящи използването на ресурси.
Нашата цел е значително да увеличим дела на рециклираните материали в нашите европейски заводи - от днешните 25% до 50% до 2020 г.. С използването на рециклирани материали в сърцевината на профилите за прозорци залагаме на устойчивото производство.

В резултат на това вече успяваме да постигнем до 97 000 тона по-малко отделяне на CO2 годишно. REHAU допринася за това положително екологично развитие с прозорците EcoPuls.

Към доклада за устойчиво развитие

700-D034 - 23396693


graphic1 - 104866


Затворен кръговрат на материалите

От стари прозорци и парчета профили се произвеждат нови, иновативни и устойчиви прозоречни системи – с еднакво качество като прозорците REHAU от нов материал. Материалът се събира, почиства, раздробява, сортира, частично се облагородява и на края се използва отново за производството на нови прозоречни профили.

Дори за нашия високотехнологичен материал RAU-FIPRO съществува собствен кръговрат за рециклиране: Материалът се сортира по маркери и се влага отново в производството на висококачествени прозоречни профили от RAU-FIPRO.

Допълнителна информация за нашите партньори в областта рециклиране на стари прозорци: www.dekura.de

Отлично устойчиво развитие: Продуктовият знак VinylPlus

По отношение на нашето екологично производство, мерките ни за рециклиране и устойчивото развитие на нашите продукти, ние бяхме сертифицирани с продуктовия знак на VinylPlus. Закупуване, преработка и дори рециклиране на суровини: по цялата стойностна верига ние отговаряме на многобройните, одитирани критерии за сертифициране с продуктовия знак VinylPlus - първия продуктов знак за устойчиви PVC прозорци.


Със SYNEGO, Brillant-Design, Euro‑Design 60, Euro‑Design 70, Total 70, Aralya, Titanium Design и TriTec 60 голяма част от системните решения на REHAU носят продуктовия знак на VinylPlus, който допълва съществуващия печат за качество с аспекта за устойчиво развитие. Също така сред отличените са и прозоречните профили GENEO, Neferia и Nordic Design от фиброкомпозитния материал RAU‑FIPRO.

VinylPlus zertifiziertREHAU EcoPuls

Заложете и вие на устойчиви прозоречни системи, щадящи природните ресурси с REHAU EcoPuls.

Engineering progress

Enhancing lives