RAUKANTEX floor

Описание

Гъвкава конфигурация на работното място

Гъвкавостта при конфигурирането на работното място се търси все по-често. Трябва да се интегрират възможности за захранване с данни и енергия на модерни средства за комуникация. За бързото им и разнообразно инсталиране най-голяма свобода на действие предлагат подовите системи двоен под.

 

REHAU покрива  с RAUKANTEX floor, кантовите материали за подови системи, всички изисквания които се поставят към кантовете за подови системи. Заглушено скърцане и трудната запалимост спадат към тях толкова колкото и  самата устойчивост.

Предимства

Предимства

  • Заглушено скърцане
  • Трудна запалимост
  • Специфична проводимост (104 / 105)
  • Увеличена твърдост (Специална рецептура специално за плоскости от минерални материали (Anhydrid)). При обработката кантът не се отделя от плоскостта

Downloads

Downloads