Highlights

Прозоречни и фасадни системи

Външният облик на сградата оставя съществен отпечатък върху характера й – оптично, функционално и енергетично. С ...

Възобновяеми енергии

Най – добрите енергии са тези, които не изискват много разход за производството си, а просто ги има и то в ...

Подово отопление и охлаждане

Правилното и ефективно разпределение на въздуха при подовото отопление и охлаждане е един от най-важните фактори за ...

Тръбни системи в индустрията

Толкова разнообразни като средствата и продуктите на индустрията са също и техните изисквания към системите от тръби.

Централна система за прахосмучене

Прахосмучене с VACUCLEAN – високопроизводителна система