Питейна вода

Доверете се на многократно доказаните гъвкави системни решения!

Качествените REHAU системи за снабдяване с питейна вода и газ отговарят на най-високите изисквания за сигурност, надеждност и ефективност. Независимо дали се използва обичайно изкопно полагане или безизкопни/без пясъчни легла методи (като заораване, фрезоване, промивно пробиване, земна ракета, рилайнинг или берстлайнинг) - на напорните тръбни системи от RAU-PE-Xa и RAUPROTECT PE 100-RC може да се разчита!