Пречистване на отпадни води

Един от основополагащите камъни за цялостно управление на водите е надеждното пречистване на отпадните води. За да се избегне замърсяването на подпочвените води от изтичащата мръсна вода и същевременно да се предотврати нахлуването на подпочвена вода в канализацията са изключително необходими плътни, сигурни канализационни системи. С други думи, модерните канализационни системи трябва да отговарят на най-високите стандарти и освен това - да имат дълъг живот. В това отношение решението на REHAU за канализационни системи от висококачествен полипропилен без пълнители Ви предлага максимална сигурност.