Тръби за отпадни води RAUPROTECT PE 100-RC с Traceability-Barcode

Описание

Тръби за отпадни води RAUPROTECT PE 100-RC с Traceability-Barcode - идеално подходящи за съвременни, спестяващи разходи техники на полагане

RAUPROTECT от PE 100-RC за отпадна вода е устойчива на концентрирано натоварване плътностенна напорна тръба от висококачествения материал PE 100-RC (устойчив на пропукване) съгласно PAS 1075.
Като допълнение тръбите RAUPROTECT от PE 100-RC за отпадна вода са снабдени с нанесена с лазер, износоустойчива трайна текстова маркировка, вкллючваща Traceability-Barcode съгласно ISO 12176-4 за абсолютно точно обратно проследяване (REHAU система за качество RQS). По този начин всеки положен метър RAUPROTECT от PE 100-RC включително заваръчни връзки, може да се проследи по всяко време.

Предимства

Предимства

 • Изключително подходящи за съвременни техники на полагане като хоризонтално промивно пробиване, фрезоване, заораване, техника земна ракета, сондаж, рилайнинг-дълга тръба, берстлайнинг и полагане без пясъчно легло.
 • Устойчивост на концентрирани натоварвания, без образуване на пукнатини.
 • Подходящи за всички класове почва.
 • Полагане без скъпоструваща подмяна на пръстта, отпада необходимостта от доставка на материал за подложка и депониране на излишната почва.
 • REHAU система за качество (RQS), вкючваща трайна Barcode-маркировка.
 • Абсолютно точно обратно проследяване на всеки положен метър тръба.
 • Автоматизирано документиране на заваряването без възможност за грешка като при ръчното протоколиране.
 • Използване на Traceability-Barcode в рамките на съвременните системи за управление на склада при Supply-Chain-Management.
 • Възможност за 10-годишна гаранция на всички монтирани тръби за отпадни води RAUPROTECT от PE 100-RC (Германия).

Технически данни

Технически данни

 • Свързване посредством обичайните техники на свързване - механично свързване със стандартни стягащи или резбови фитинги, електрозаваряване.

 • Монтиране на съединенията съгласно общовалидните технически правилници и спецификации на производителя.

 • Челно заваряване и електрозаваряване в съответствие с Директива DVS 2207-1.