Канализационна тръбна система за високо натоварване AWADUKT HPP SN16

Описание

AWADUKT HPP - новoтo поколение с RAUSISTO+ и COOL COLOUR технология

Канализационната тръбна система за максимални натоварвания от полипропилен за отпадни води съгласно ÖNORM EN 1852 е допълнително оптимизирана.

Твърдост на системата SN16

 • Усъвършенствана версия RAUSISTO
 • COOL COLOUR технология

Предимства

Предимства

 • Твърдост на системата SN16: обща схема на тръбите и фасонните части с минимална пръстенова твърдост 16 kN/m²
 • RAUSISTO+: възможно използване на едрозърнест покривен, съотв. изкопен материал и съотв. спестяване на разходи
 • COOL COLOUR технология: покритието от отразяващи инфрачервената светлина цветни пигменти намалява едностранното нагряване при излагане на директна слънчева светлина
 • Висока статична и динамична товароносимост
 • Устойчивост на химично и термично натоварване
 • Safety-Lock-уплътнителна система
 • Без риск от случайно падане на уплътнението при монтажа
 • Възможност за полагане в санитарно-охранителни зони II и III
 • Непропускливост за примеси съгласно IKT-маркировка
 • Вътрешна маркировка:
  Позволява еднозначна идентификация на тръбната система при контрол с камери
 • 100-годишен живот, удостоверено от LGA Нюрнберг
 • 10 годишна гаранция, включваща и разходите за монтаж и демонтаж съгл. гаранционната карта на REHAU

Възможности за приложение

AWADUKT HPP канализационни тръбни системи за максимални натоварвания:

 • Екстремни условия за полагане:
  - високо ниво на подпочвените води
  -
  райони с наводнения
 • Комунално отводняване
  -
  изграждане
  -
  подмяна на канализацията
 • Индустрия
  -
  много добра химична устойчивост (ph-стойност 1-13)
  -
  подходящ за полагане под участъци с движение на тежкотоварни автомобили
 • Екстремни натоварвания
  -
  контейнерен терминал

- специални транспортни средства

 • Летища

  - Висока статична и динамична товароносимост

 • Санитарно-охранителни зони II и III

 • Течна почвена среда
 • Специални приложения

Програма за доставка

Програма за доставка

 • Размери – от DN 160 до DN 630
 • Цвят: оранжев, с отразяващ инфрачервените лъчи цветен пигмент
 • Тръби със заводски монтирана двойна муфа и уплътнителна система SL

 • Строителна дължина: 1m, 3m и 6m

 • Широко гама от фасонни части от DN 160 до DN 630

 • Аксесоари

Системни компоненти:

 • AWASCHACHT PP DN1000
 • AWASCHACHT PP DN600
 • AWASCHACHT PP DN315/400
 • AWADOCK свързващи системи