Канализационна тръбна система за високо натоварване AWADUKT PP SN10 FUSION

Описание

AWADUKT PP SN10 FUSION

Канализационна тръбна система за високо натоварване от полипропилен за мръсна вода по ÖNORM EN 1852, предназначена специално за надлъжни заваръчни връзки. Връзките може да са чрез челно или електромуфово заваряване.

Ново: цветово хармонизирана електрозаваръчна муфа DN 110 до DN 315, разработена специано за канализационни тръбни програми AWADUKT PP

Предимства

Предимства

 • Широко гама от фасонни части
 • Високa статична и динамична товароносимост
 • Висока износоустойчивост благодарение на специалната формула RAUSISTO
 • Устойчивост на химични и термични натоварвания
 • Вътрешна маркировка, позволява еднозначна идентификация на тръбната система при контрол с камери
 • 100-годишен живот, удостоверено от LGA Нюрнберг
 • 10 годишна гаранция, включваща и разходите за монтаж и демонтаж съгл. гаранционната карта на REHAU

Възможности за приложение

Възможности за приложение

Канализационните системи за високо натоварване AWADUKT PP SN10 FUSION имат широко приложение.

Те са предназначени за тръбопроводи за отпадни води, изложени на големи натоварвания:

 • Комунално отводняване
  • изграждане
  • подмяна на канализацията
 • Индустрия
  • много добра химична устойчивост (ph-стойност 1-13)
  • подходящи за полагане под участъци с движение на тежкотоварни автомобили
 • Млекоцентрали
  • висока температурна и циклична устойчивост
  • устойчивост на почистващи препарати
 • Летища
  • висока статична и динамична устойчивост
 • Санитарно-охранителни зони II и III
 • Течна почвена среда
  • висока надлъжна устойчивост
 • Снециални приложения

Програма за доставка

Програма за доставка

 • Размери от DN 110 до DN 630
 • Цвят: оранжев
 • По-скоро гладки тръби
 • Строителна дължина: 6 m и 10 m
 • Широко гама от фасонни части от DN 110 до DN 630
 • Аксесоари